Sản phẩm – Dịch vụ

Giải Pháp Toàn Diện Cho Đào Tạo Nội Bộ

Các giải pháp, nền tảng cho thị trường Edtech

1. Nền tảng Edtech

2. Công cụ & thiết bị

3. Thư viện nội dung số

Tư vấn chiến lược Edtech

Tư vấn về chiến lược và giải pháp sản phẩm cũng như hướng đi, hướng tới sự khác biệt và dẫn dắt thị trường

Các giải pháp, nền tảng cho thị trường Edtech
Tư vấn chiến lược Edtech

Cung cấp một hệ sinh thái học tập được hỗ trợ bởi công nghệ để giúp lực lượng lao động của công ty phát triển mạnh mẽ

Tạo ra sự khác biệt để dẫn dắt thị trường

Tiếp xúc ban đầu và Tư vấn miễn phí

Bằng cách đặt những câu hỏi và lắng nghe những yêu cầu cũng như mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ gợi ý các tiếp cận giải pháp

Khảo sát và đưa ra chiến lược

Cùng đào sâu hơn các vấn đề cốt lõi của công ty, từ đó  đưa ra giải pháp tổng thể hoặc theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế

Hỗ trợ, mentor 

Hỗ trợ các nguồn lực bên ngoài, theo dõi, đánh giá và tư vấn để đảm bảo doanh nghiệp vận hành bám sát và vượt chiến lược đưa ra

Sản Phẩm & Dịch Vụ

Thư viện nội dung số

Cung cấp kho nội dung đa dạng với nhiều lĩnh vực khác nhau.
Thiết kế các chương trình và khóa học thoe đơn đặt hàng của tổ chức.

Tư vấn chiến lược

Tư vấn về tổng thể và chiến lược sản phẩm

Nền tảng tạo trường học Online

Nền tảng trường học thông minh All - In - One tích hợp đầy đủ các tính năng quản trị và tổ chức triển khai hoạt độngi đào tạo nhân sự Doanh nghiệp, là công cụ chuyển đổi số hữu hiệu cho các nhà quản lý đào tạo, giảng viên và nhân sự.

Nền tảng quản lý đào tạo

Tổng hợp quá trình và kết quả học tập của nhân viên. Định kỳ báo cáo tự động cho bộ phận nhân sự.
Tích hợp các công cụ đánh giá nhân sự, thi sát hạch ở các cấp độ, phân tích kết quả và gợi ý giải pháp cho bộ phận nhân sự.

Nền tảng tích hợp các tính năng quản lý nhân sự vượt trội

Tích hợp AI để phân tích đánh giá ngay lập tức kết quả và trình độ của nhân viên so với khung năng lực của tổ chức. Đề xuất lộ trình học tập tiếp theo.

Kết nối và đồng bộ với các phần mềm khác

Có thể kết nối và đồng bộ với các hệ thống phần mềm quản lý nhân sự khác của doanh nghiệp.

Kiến tạo nền giáo dục số

Tầng 9 - Tòa Zodiac, Số 1, Ngõ 19, Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội