Vietnam Edtech Report 2021 bước sang giai đoạn thứ 5, đại dương xanh mới

2020 đánh dấu thị trường edtech Việt Nam bước sang giai đoạn mới. Ngành giáo dục toàn cầu đã trải qua một năm đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Nếu như năm 2019, chúng ta mới chỉ đưa ra những dự đoán cơ hội về thị trường Edtech & Elearning thì […]