[Vietnam Edtech Report] Vietnam Edtech 2023 năm bản lề cho sự bứt phá mới cho nguồn nhân lực Việt Nam

2022 chứng kiến một năm thành công của edtech Việt Nam với sự phát triển mạnh mẽ của các startUp. Hơn 100 sản phẩm mới được tung ra thị trường, nhiều edtech StartUp được nhận vốn khủng .. thị trường bắt đầu được mở rộng và phát triển mạnh mẽ hơn. Edtech là một lĩnh […]